Over ons

ecnv-veluwekoerier

Energiecoöperatie Noord-Veluwe

 

Energiecoöperatie Noord Veluwe is een informeel samenwerkingsverband van de energiecoöperaties in de gemeenten Oldebroek en Elburg.
Het belangrijkste doel van deze samenwerking is het verbinden van de lokale energiecoöperaties en energie-initiatieven door voor en namens hen zorg te dragen voor belangenbehartiging, beleidsvorming en beleidsbeïnvloeding op lokaal, gemeentelijk en regionaal niveau. Het is dan ook namens aangesloten organisaties het eerste aanspreekpunt voor lokale overheden.
Verder worden vanuit het samenwerkingsverband voor gezamenlijke rekening activiteiten uitgevoerd.Bij Energie coöperatie NoordVeluwe zijn op dit moment aangesloten:

– Energiecoöperatie Oldebroek U.A
– Collectieve Opwek Coöperatie Zonnedak Elburg Uiterwaardenstraat 3 U.A.

De besturen van de aangesloten coöperaties vormen samen het overlegforum Energiecoöperatie NoordVeluwe.

Ambities

De ambities van de energiecoöperatie zijn voorlopig als volgt geformuleerd.

Energieneutraal

Een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de gemeente Oldebroek en gemeente Elburg om in 2050 energieneutraal te zijn. Daarom denken we mee in en werken samen aan de gemeentelijke warmtevisies en het regionale energiebeleid.

 

Energiezuiniger

Een bijdrage leveren aan het energiezuiniger maken van woningen, bedrijfspanden en openbare gebouwen. Dat doen we door informeren en verbinden.

 

Duurzame energie

Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en realisatie van één of meerdere bronnen van duurzame energie. Het eerste project was een zonnedak in Elburg.

Informatie

Het aanbieden van informatie over doelmatig, duurzaam maar vooral ook zuinig energieverbruik.

kwaliteitsverbetering

Een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering van duurzame energie(besparings)projecten door samenwerking tussen de leden onderling en met marktpartijen te bevorderen en onderlinge kennis en ervaring te delen.

Ons team

T. Kreuger – Voorzitter

G. Wolf – Bestuurslid & Penningmeester

H. Vogel – Bestuurslid & Secretaris